דיני מי הוא סופר?

הקוד האתי של תל אביב - מהדורה מיוחדת לגיליון הסופרים

9 ביוני 2014

קורפוס

כדי להציג את עצמך בתור "סופר" אתה חייב שיהיו לך ברזומה מינימום שני ספרים, כשלפחות אחד מהם יצא בהוצאת ספרים שמוכרת על ידי רשויות המס בישראל.

סדנאות כתיבה

גם הנחיית סדנאות כתיבה לא הופך אותך אוטומטית לסופר. אפילו אם הן מתרחשות פיזית בבית הסופר.

משוררים

בשירה לעומת זאת המצב שונה – כל אחד יכול להיקרא משורר, מלבד משוררים אמיתיים כמובן (ויזלטיר, אבידן, אלתרמן) שעולים אוטומטית לקטגוריה של אנשי רוח.

אל תתפזר

בכל מקרה, גם אם אתה עונה על הקריטריונים שצוינו בסעיפים הקודמים, לעולם אל תציג את עצמך כ"אמן" או כ"יוצר".

תרבות וספרות

פרסמו אותך ב"תרבות וספרות"? ברכות. כשאתה מעלה לינק לפייסבוק שלך הקפד לשלב אותו עם הערה מודעת לעצמה על ההומגניות של הברנז'ה הספרותית ועל אישיותו הססגונית של בני ציפר.