לא תבואו שישי שבת

מה בדיוק קובעת החלטת בית המשפט? כמה מרוויחה העירייה מהקנסות? ואיך ניתן לשנות את החוק? כל מה שאתם צריכים לדעת על הפסיקה בעניין פעילות רשתות המזון בשבת

סניף של am:pm
סניף של am:pm
16 ביולי 2013

מה קובעת ההחלטה החדשה של בית המשפט העליון?

פסיקת העליון הופכת את הפסיקה הקודמת של בית המשפט המחוזי וקובעת כי על עיריית תל אביב־יפו לאכוף את חוק העזר העירוני האוסר פתיחת סופרמרקטים בשבת באופן תקיף יותר מאשר הטלת קנסות בלבד, כפי שהיה נהוג עד כה.

מה הייתה פסיקת המחוזי שקדמה לערעור לעליון?

בית המשפט המחוזי פסק כי עיריית תל אביב רשאית להמשיך לפעול בשיטה של הטלת קנסות, וכי אין ממש בטענת העותרים כי הדבר פוגע בהם באופן שאינו מתיישב עם החוק. מה היה המצב עד כה? העירייה הטילה קנסות על סופרמרקטים שנפתחו בשבת (בגובה 600־700 ש"ח). כתוצאה מכך מכולות משפחתיות ועסקים קטנים שהתקשו להתמודד עם תשלום הקנסות הפסיקו את פעילותם בשבת, ורק רשתות גדולות כמו AM:PM וטיב טעם המשיכו לפעול בשבתות ולספוג את תשלום הקנס. בשנת 2013 ניתנו כ־250 קנסות בחודש בממוצע בגין פתיחת עסקים בשבת.

כמה העירייה מרוויחה מהקנסות האלה?

כשני מיליון ש"ח בשנה. מיהם העותרים והמשיבים? העתירה המקורית לבית המשפט המחוזי הייתה של קבוצה של שבעה בעלי מכולות ועסקים קטנים יחד עם התאחדות הסוחרים והעצמאים הכללית. המשיבים היו עיריית תל אביב־יפו, רשת AM:PM ורשת טיב טעם.

מה היו הטענות המרכזיות של הצדדים?

בעלי המכולות טענו שהמצב שבו העירייה מאפשרת לרשתות הגדולות לפתוח את עסקיהן בשבת ומטילה קנסות שהן יכולות לספוג והם לא, פוגע בפרנסתם, וכי העירייה חייבת לכפות את הסגירה בשבת גם על הרשתות הגדולות. מנגד טענה העירייה כי היא פועלת בהתאם לחוק העזר העירוני המתיר הטלת קנסות באופן קבוע.

מה זה חוק עזר עירוני ואיך ניתן לשנותו?

חוק עזר עירוני הוא חוק שתקף בתחומה של רשות מקומית מסוימת. חוקי העזר נחקקים על ידי מועצת העיר וצריכים לעבור אישור של שר הפנים כדי שייכנסו לתוקף. כל החוקים הקשורים בפתיחת עסקים בשבת הם חלק מחוקי העזר העירוניים. בפסק הדין מדגישים השופטים את העובדה שהעירייה יכולה לשנות את חוק העזר העירוני כך שיאפשר פתיחת סופרמרקטים בשבת באופן מלא.

מה הולך לקרות עכשיו?

על העירייה למצוא דרך יעילה יותר לאכוף את החוק ולהודיע עליה לבית המשפט תוך 60 יום. היא יכולה להתחיל לקדם בו זמנית מהלך של שינוי חוק העזר העירוני כך שתתאפשר פתיחת סופרמרקטים בשבת.

האם יש התארגנות למאבק ציבורי?

בעלי המכולות שיזמו את התביעה הם חלק מתנועת מאבק המכולות, שנלחמת נגד הרשתות הגדולות, בין היתר גם בנושא פתיחת עסקים בשבת. מנגד, תנועת ישראל חופשית, שפועלת להפרדת דת ומדינה, התניעה מאבק למניעת סגירת הסופרמרקטים בשבתות מיד עם פרסום הפסיקה. אין ספק שתנועות וארגונים נוספים יפעלו כדי להשפיע על העירייה לשנות את חוק העזר, בעיקר לאור העובדה שאנו ניצבים בפתחה של מערכת בחירות מקומית. מיקי גיצין, מנכ"ל ישראל חופשית ומקום שישי ברשימת מרצ לבחירות המקומיות, מסביר את עמדתו: "הבעיה היא לא בפסיקת בג"ץ אלא בחוק העזר העירוני. העירייה צריכה להחליט אם היא תומכת בפתיחת עסקים בשבת, ולשנות את החוק בהתאם. המצב הנוכחי שבו רק אלה שיכולים לשלם קנסות פתוחים בשבת ואלה שלא יכולים מחויבים לסגור הוא אבסורדי ומנוגד לכל היגיון בריא".

תגובת עיריית תל אביב־יפו:

"תל אביב־יפו תמשיך להיות עיר חופשית. נלמד את פסק הדין ונמצא פתרון שיאזן בין המנוחה בשבת לבין החופש שהעיר מאפשרת, כפי שעשינו עד היום".