עתירה מנהלית נגד העירייה: "פעלה שלא כדין בקידום פרויקט כיכר אתרים ופגעה בציבור"

עמותת "לא למגדלים בכיכר אתרים" טוענת שהעירייה מקדמת בניית 4 מגדלי מגורים בני עד 40 קומות – הרבה יותר ממה שאישרה בוועדה לשמירת הסביבה החופית, כנדרש בחוק. גם היועצת המשפטית של העירייה לא ידעה על ההליך הבעייתי

הדמיית תוכנית המגדלים בכיכר אתרים (צילום: פוסטר ושות' אדריכלים לונדון)
הדמיית תוכנית המגדלים בכיכר אתרים (צילום: פוסטר ושות' אדריכלים לונדון)
11 בינואר 2018

 

עמותת "לא למגדלים בכיכר אתרים" הגישה היום (רביעי) לבית המשפט המחוזי עתירה מנהלית נגד עיריית תל אביב, הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה והוועדה המקומית, ונגד מלון מרינה בתל אביב, בטענה שאלה קידמו את פרויקט כיכר אתרים בניגוד לדין ובאופן שפוגע בציבור. בעתירה דורשת העמותה לערוך דיון מחודש בהתנגדויות, וכן להעביר את התכנית לקבלת אישור מהוועדה לשמירת הסביבה החופית (הולחו"ף), בהתאם לחוק שמירת הסביבה החופית. לעתירה הצטרפו חתימות של כ-400 תושבים, שנאספו תוך 24 שעות בלבד.

לפי תכנית העירייה, שפורסמה בחודשים האחרונים, יהרס מתחם כיכר אתרים השנוא כל כך, ובמקומו יוקם פרויקט ענק הכולל ארבעה מגדלים בני עד 40 קומות על קו החוף של תל אביב, כמו גם שטחים ציבוריים ומבנים ציבוריים, וזאת בניגוד לתכנית המתאר של העירייה. דבר ההחרגה לא הובא לידיעת הציבור עד ליוני האחרון, ומהעתירה עולה שגם לא הובא לידיעת הוועדה לשמירת הסביבה החופית, כפי שמחייב החוק.

בין היתר טוענים העותרים כי התכנית הכוללית, כלומר הגרסה הראשונית של התכנית, שהיא גם זו שאושרה בכל הוועדות והאסמכתאות הנדרשות – כללה בניית מגדלים בגובה של עד 25 קומות בלבד, ולא למטרת מגורים, בעוד שהתכנית המפורטת, שאותה מקדמת העירייה בימים אלה, כוללת בניית מגדלים לגובה של עד 40 קומות, כולל למטרות מגורים, וזו לא אושרה בכל הערכאות הרלוונטיות. לדעת העותרים, שמתבססים בין היתר על תחקיר שפורסם באתר Xnet, התכנית מפקיעה בעיקרה את הסביבה החופית לטובת גורמים פרטיים, כך שרק קומץ מהתושבים – אלה שיגורו בפרויקט היוקרתי – יזכה להנות מחוף הים.

כיכר אתרים. צילום: יולי גורודינסקי
כיכר אתרים. צילום: יולי גורודינסקי

לפי העתירה, התכנית הכוללנית, זו שכוללת בניית מגדלים שלא למטרות מגורים, אושרה כבר בחודש מרץ 2013, פורסמה לציבור בנובמבר באותה השנה, וחודש לאחר מכן אושרה על ידי הוועדה לשמירת החופים. כשנה לאחר מכן הגישו מהנדס העירייה עודד גבולי ובעלי מלון מרינה שעל הכיכר התנגדות לתכנית, וביקשו לאפשר בה בנייה פרטית למגורים. בהתנגדותם טענו כי רק אם ישונו זכויות הבנייה ויבוטל האיסור לבנייה למגורים במתחם, תתקיים ההיתכנות והכדאיות הכלכלית שתאפשר את הריסת המתחם ובנייתו מחדש. בין היתר, הם מסתמכים על חוות דעתו של החוקר המקצועי זאב עמית, שהמליץ לבנות מגדלי מגורים בכיכר אתרים, ולאפשר החרגת בנייה לגובה של עד 40 קומות. באוגוסט 2015 קיבלה הוועדה המחוזית את ההמלצות הללו ואישרה את ההחרגות, אך החלטה זו לא הובאה בפני הציבור ובפני הוולחו"ף, טוענים העותרים, וזאת בניגוד למנהל התקין.

כך, השינוי המהותי בתכנית, שישפיע על כל תושבי העיר, לא עבר את כל האישורים המתאימים, ופורסם לציבור רק ביוני האחרון. התושבים ההמומים שנכחו בדיוני שיתוף ויידוע הציבור נדהמו אז מהשינוי הדרמטי, אך העירייה המשיכה בשלה, ובחודש יולי אישרה מועצת העיר את מכירת חלקה של העירייה בחניון בכיכר, וכך צמצמה את יכולתה להשפיע על התהליך בהמשך. בעתירה מוזכר בין היתר כי בדיון על מכירת החלק בחניון לא השתתף סגן ראש העירייה, אסף זמיר, המשמש גם כמנכ"ל חברת אתרים העירונית, וזאת בשל קשרי חברות עם אריאל רוטר, סמנכ"ל חברת JTLV – היזמית של הפרויקט, ומתוך רצון להימנע מניגוד עניינים, לאחר היוועצות עם היועצת המשפטית של העירייה. חבריו של זמיר לסיעת "רוב העיר", מזכירים העותרים, כן השתתפו בדיון והצביעו בעד העסקה.

הריסת הפטריות בכיכר אתרים (צילום: אלי אטיאס)
הריסת הפטריות בכיכר אתרים (צילום: אלי אטיאס)

ראוי לציין כי בשל ההתנגדות הציבורית הנרחבת, החלה העירייה להגיב ולדבריה גם לשנות את התכנית. בין היתר, נערך פורום שולחנות עגולים בו השתתפו נציגי העירייה, נציגי היזמים והמתכננים ונציגי המתנגדים לתכנית. במפגש האחרון בנושא אף סיפר בחגיגיות מהנדס העיר גבולי כי הפרויקט צומצם בינתיים מארבעה מגדלים לשני מגדלים – האחד מיועד למגורים והאחר למלונאות, ושטחי המסחר צומצמו דרמטית מ-8,000 מ"ר ל-2,000 מ"ר.

ברוח הבחירות המתקרבות לעירייה, עם הזמן הצטרפו להתנגדות לפרויקט גם גורמים פוליטיים במועצת העיר. הראשונה למתנגדים הייתה חברת המועצה ציפי ברנד-פרנק, שבדיון שהתקיים במועצת העיר ביקשה למנוע מחברת אתרים לקדם כל החלטה תכנונית במישרין או בעקיפין לפרויקט בכיכר. גם סיעת מרצ – הגדולה במועצה ואשר חברה בקואליציה של חולדאי –  הצטרפה להתנגדות, אך ההצעה נפלה נוכח התנגדות ראש העיר ותומכיו. חולדאי עצמו אמר בסוף הישיבה: "מצדי שהפרויקט הזה לא יהיה. אתם חושבים שאני צריך אותו כדי להיבחר? אני כבר לא צריך אותו. אבל הציבור יחליט – ונציגי הציבור זה אתם".

במקביל פנתה ברנד ליועצת המשפטית לוועדה המקומית והמשנה ליועץ המשפטי של העירייה, עו"ד הראלה אוזן-אברהם, וביקשה לברר איך קרה שתכנית המתאר אושרה שלא דרך כל הערכאות המקובלות, ולמרות שנעשו בה שינויים. אז התברר שגם אוזן-אברהם עצמה לא הכירה את ההליך הבעייתי. בתשובתה לברנד-פרנק נכתב: "העובדה שהחלטת הוועדה המחוזית, שקיבלה את המלצות החוקר לגבי תופסות זכויות הבנייה והגבהת הבנייה המקסימלית בכיכר אתרים לא הובאה לאישור הוולחו"ף הובאה לידיעתנו לראשונה בעקבות פרסום הכתבה אליה הפנית במכתבך".

מעיריית תל אביב נמסר בתגובה: "תכנית המתאר לעיר אושרה על ידי הוועדה המחוזית, לאחר שמיעת התנגדויות רבות והכרעת החוקר מטעם הוועדה בהתנגדויות. נושא הצורך באישור נוסף של הוולח"וף בנוגע להחלטות החוקר הינו באחריות הוועדה המחוזית והייעוץ המשפטי שלה. העתירה נלמדת בימים אלה והעירייה תשיב בבית המשפט כמקובל. בכל מקרה, התוכנית המפורטת לכיכר אתרים עדיין נמצאת בדיוני תכנון המלווים בהליכי שיתוף ציבור נרחבים, כולל שולחן עגול עם נציגים מציבור רחב, לרבות המתנגדים. בסיום הליך שיתוף הציבור תוצג תכנית מעודכנת ותובא לדיון בוועדה המקומית".