We Could Be Heroes

על האירוע

אירוע פרפורמטיבי בן 45 דקות הבוחן את המתח שבין גוף לחומר תחת איום. חמשת ה״פסלים״ שלפניכם מגלמים דמויות יומיומיות אשר נקלעות למצב משברי – רגע של אימה. סביבתם הפיסולית דינמית – היא מתכלה, נמסה, נקרשת, מתייבשת, מתאדה, אך דמויות האנשים קפואות אל מול האסון האפשרי, הם אינם בורחים מפניו ואף ךא פועלים נגדו. המציגים נדרשים להתמודד עם האתגר הפיזי העצום שבאי התנועה ומביאים את הגוף לקצה יכולתו. בתמורה למטבע, תזכו אתם הצופים להעניק ל״פסלים״ כמה רגעי מנוחה וחסד שבהם יחדלו להופיע.
מופע ראשון יתחיל בשעה 12:00 ומיד לאחריו יתחיל מופע נוסף בשעה 13:00.

 

מתי ואיפה
יום ראשון, 13.10.2019 12:00