תל אביב, שעת אפס

גדעון לוי דווקא לא הסתובב עם הרדיקלים, אלמה דישי הצליחה להימנע כמעט מכל טראומת ילדות אפשרית, יגאל סרנה חשב שבית הספר הוא מקום זר ומוזר, ושחר אבן צור זוכר לטובה את המוסך הסמוך. חזרנו לביקור בחצר בית הספר וקיבלנו פרספקטיבה

כתבות
אירועים
ראו עוד