UP Challenge: תקנון

8 במאי 2016

1.       הגדרות:

"החברה" או  "אל  על" או "UP": חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ ו/או כל הפועל מטעמה ו/או כל הגופים הקשורים לה לרבות חברת טיים אאוט ישראל (מגזין) בע"מ
"האתר" או "פייסבוק": אתר המרשתת שכתובתו: http://www.facebook.com/
העמוד הרשמי של החברה בפייסבוק: https://www.facebook.com/UPBYELAL/?fref=ts

והעמוד הרשמי של טיים אאוט ישראל בפייסבוק: https://www.facebook.com/time.out.tel.aviv/?fref=ts
"עמוד הפעילות  באתר": עמוד המרשתת הייחודי שהוקם לצורך הפעילות:  www.flyup.com/upchallenge
"הפעילות": אתגר משימות קבוצתי נושא פרסים
"משתתף, "משתתפים", "משתמש" או "משתמשים": משתתפים בעלי פרופיל אישי שאינו פיקטיבי, אשר גילם עולה על 18 שנים ונרשמו באופן מלא בעמוד הפעילות.
עצם ההשתתפות בפעילות מעידה על הסכמתך לתנאי התקנון, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.

ההשתתפות בפעילות כפופה גם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייסבוק. אם תמצא סתירה בין תנאי השימוש, תינתן עדיפות לתנאים אלה שהנך קורא עתה.

התנאים מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד אולם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

 

2. להלן תקנון הפעילות:

2.1   הפעילות תתקיים החל מיום 18/5/2016 ועד 4/6/2016

מובהר, כי החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק, להאריך, לקצר, לשנות או לקטוע את תקופת הפעילות לפי שיקול דעתה הבלעדי.

תקופת ההרשמה 18/5/2016 ועד 1/6/2016

אתגר המשימות 2/6/2016 ועד 4/6/2016

הכרזת הזוכים – 9/6/2016

2.2   הזכייה איננה מתאפשרת לעובדי אל על, עובדי טיים אאוט ישראל ובני משפחותיהם.

2.3   ההשתתפות בפעילות:
שלב ראשון- הרשמה: על מנת להשתתף יש לבחור שם קבוצה ולמלא את הפרטים האישיים: שם מלא, טלפון ומייל בעמוד הפעילות, מינימום 2 נרשמים לקבוצה ומקסימום 4 נרשמים.
שלב שני – אתגר המשימות יחל ביום חמישי ה- 2/6/2016 בשעה 09:00 ויסתיים  במוצאי שבת ה 4/6/2016  ב- 23:59.
שלב שלישי – הכרזת הזוכים תתבצע בעמוד הפייסבוק של UP  ובמתחם הפעילות באתר טיים אאוט ביום חמישי 9/6/2016.

2.4   החברה תהא רשאית לפסול משתתפים אשר יעשו שימוש בתכנים אשר אינם עומדים בתנאי התחרות, או שאינם ראויים, או מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי של UP.

2.5   חל איסור בקשר עם הפעלה ו/או מתן אפשרות הפעלה בכל צורה ואופן כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots, Script, Bot וכדומה, לשם ו/או בקשר להשתתפות בפעילות.

2.6   התחרות מתקיימת בשפה העברית בלבד.

2.7   בהרשמתי אני מסכים למסירת הפרטים האישיים שלי ל-UP ולטיים אאוט עבור פעילות זו, לצורך תקשורת עם חברי הקבוצה ומצהיר כי קיבלתי את אישורם של שאר חברי הקבוצה למסירת פרטיהם לצורך כאמור. בכפוף לתקנון הפעילות ולמדיניות הפרטיות של UP.

 

3. מהות הפעילות:

3.1  אתגר משימות קבוצתי, בתחילת הפעילות ישלח מייל עם רשימת המשימות והניקוד שכל משימה מזכה, על הקבוצות משתתפות לבצע כמה שיותר משימות ולצבור כמה שיותר נקודות. לתייג אותן ולהגיש אותן על פי התקנון, הקבוצות שיצברו את מירב הנקודות יזכו. צוות השופטים רשאי עפ"י שיקול דעתו להעניק נקודות בונוס לקבוצה שביצעה משימה באופן יצירתי ומקורי.

3.2  הקבוצות יתעדו את ביצוע המשימות תמונות ו/או סרטונים באמצעות טלפון נייד ו/או מצלמה ויעלו את התמונות המוכיחות את ביצוע המשימות לעמוד פייסבוק ו/או האינסטגרם האישי שלהם. בכל השלמת משימה אם תמונה או סרטון יש לבצע תיוג כפול בפייסבוק: הראשון-  #upchallenge   השני- שם הקבוצה באנגלית#upc_  אי עמידה בתנאי זה תגרום לפסילת המשימה.

3.3  עם תום הזמן הקצוב, צוות שופטים מטעם UP יבדוק את ביצוע המשימות ויבחר את הזוכים.
הקבוצות שיאספו הכי הרבה נקודות יזכו בפרס, כמתואר בסעיף "פרסים" בתקנון זה. במקרה של שוויון, הקבוצה תיקבע על בסיס החלטת השופטים על יסוד המקוריות והיצירתיות אשר הושקעו בכל משימה.

3.4 UP וטיים אאוט שומרת לעצמן את הזכות לעשות שימוש חוזר בכל תוכן לרבות תמונה / סרטון/ טקסט שתוייג #upchallenge  במסגרת הפעילות בכל אמצעי המדיה אשר ברשותן ועצם ההשתתפות בפעילות מהווה ויתור על כל זכות קניין רוחני על התכנים אשר העלו המשתתפים.

4. פרסים:

1.       פרס ראשון: כרטיס טיסה + מלון + הופעה לברלין

2.       פרס שני: כרטיס טיסה + מלון ללרנקה

3.       פרס שלישי: מנוי שנתי לקופסת ההפתעות החודשית של טיים אאוט

 

תנאי הזכייה –

יש לבחור ולכרטס את חבילת הפרסים באמצעות מוקד איירתור בטלפון: 03-6217777 עד 30 יום מקבלת ההודעה על הזכייה

·         כרטיסי טיסה-

o        עד 4 כרטיסי טיסה לקבוצה

o        כרטיסים למימוש עד סוף השנה( 31.12.16)

o        כרטיס טיסה ממחלקת רישום O

o        הכרטיסים  לא כוללים הושבה, אוכל וכבודה. בכפוף לתנאי UP Basic כפי שמופיעים באתר

·         הופעה:

הזוכים יוכלו לבחור לעצמם עד 4 כרטיסים לאחת מההופעות המופיעות בלינק הבא: http://www.ticketingo.co.il/dock/cities/berlin

הכרטיסים יסופקו בכפוף לזמינות. הזוכים יוכלו לבחור כל כרטיס שמחירו עד 650 ש"ח כולל דמי טיפול. במקרה שיבחרו בכרטיס יותר יקר – יש לשלם את ההפרש.

·         בית מלון: הזוכים יוכלו לבחור לעצמם עד 4 חדרים על בסיס זמינות, חדר יחיד סטנדרטי (אדם אחד בחדר), עד שני לילות.
בברלין – עד 300 יורו לאדם ל-2 הלילות.
בלרנקה – במלון  E-hotel או בכל רשת מלונות אחרת שאל על /UP  תקבע במועד הזכיה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 

5.       תנאי הזכייה בפרס

·         הקבוצות שיאספו הכי הרבה נקודות יזכו בפרס, כמתואר בסעיף "פרסים" בתקנון זה

·         הזכיה מותנת בנוסף עפ"י שיקול דעת השופטים מטעם UP (להלן: "בחירת השופטים") ועל יסוד אמות מידה דוגמת עמידה בפרק זמן הקצוב שהועמד לצורך המשימה, התאמה לערכיה של החברה, נאותות כללית, מקוריות, השקעה וכיוצא בכך המשתתף הזוכה יידרש לעמוד בתנאי תקנון זה ובהנחיות המופיעות בעמוד החברה באתר.

·         UP תיצור קשר עם הזוכה דרך חשבונו באתר ו/או דרך פלטפורמה אחרת ותבקש ממנו לשלוח לה פרטי התקשרות עמו על מנת להעניק לו את הפרס.

·         החברה שומרת לעצמה את הזכות לפרסם את שם הזוכה ואת התוכן שהעלה בעמוד החברה באתר ושאר הרשתות החברתיות של החברה (לרבות עמודי הפייסבוק הגלובליים של החברה, חשבונות האינסטגרם של החברה, חשבונות הטוויטר של החברה וחשבון גוגל פלוס של החברה).

·          במקרה ו-UP לא תצליח ליצור קשר עם הזוכה ו/או הזוכה לא יצור קשר במשך 7 (שבעה) ימי עבודה ממועד הזכייה בפעילות, יוענק הפרס למשתתף הבא בפעילות בהתאם לקריטריונים אשר פורטו לעיל, וכן הלאה.

·         לשם קבלת הפרס, הזוכה יידרש להציג תעודת מזהה. קבלת הפרס כפופה לאימות זהות הזוכה על ידי UP בכל דרך חוקית, על פי שיקול דעתה של החברה.

·         כתנאי לקבלת הפרס,  UP רשאית לדרוש מהזוכה לחתום על אישורים, הצהרות וויתורים בהתאמה להוראות תקנון זה. באם לא יחתום הזוכה על המסמכים האמורים, תישלל מהזוכה זכאותו לפרס.

·         הזכייה בפרס הינה זכייה אישית, על פי הפרטים שנמסרו בעת מעמד הרישום לפעילות. לא תתאפשר העברת הפרס מהזוכה לאדם אחר הפרס אינו ניתן להסבה או להמרה לכל פרס ו/או מתנה אחרת ו/או מזומן ו/או זיכוי, ולא יוחזר בגינו כל סכום שהוא היה ולא ינוצלו במלואם או בחלקם.

·         UP שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את הפרס ולהציע פרס חלופי, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

6.       ביטול הפעילות

UP שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים מהפעילות או את כולה, על פי שיקול דעתה, במקרה בו יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את היכולת מלהשתתף בפעילות, עקב אילוצים שאינם תלויים בה ומכל סיבה אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהנמקה כלשהי. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, UP רשאית לשנות את מבנה, תוכן, נהלי ותקופת הפעילות, או כל מועד המצוין בה, סוג וכמות הפרס/ים ואופן חלוקת הפרס.

 

7.       כללי

·         תקנון זה כתוב בלשון זכר לצרכי נוחיות בלבד והינו כולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.

·         בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת ו/או באתר UP , יגברו הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין ההשתתפות בפעילות כפופה גם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייסבוק, אך תנאי תקנון זה יגברו ככל שתתקיים סתירה ביניהם.

·         המשתתפים בפעילות מאשרים כי קראו, הבינו ומסכימים לכל הוראות תקנון זה ופוטרים את UPו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה, מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לפעילות ו/או כל שלב משלבי הפעילות, כולל שלבי המיון ו/או לתקנון ו/או לתקלות כלשהן בקשר לפעילות ומוותרים על כל טענה הקשורה באלה בלא יוצא מן הכלל.

·         מובהר כי עצם ההשתתפות בפעילות מבטאת ומהווה הסכמה לתנאי תקנון זה על כל חלקיו, והמשתתף בפעילות מאשר בהשתתפותו כי הוא מסכים לתקנון זה ופוטר את UP ו/או מי מטעמה מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, עם הפעילות ו/או הזכייה בו ו/או מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שעשויה להיות לו במקרה של טעות או תקלה.

·         יובהר, כי UP איננה מתחייבת לפרסומים כאמור של המשתתף ו/או חומריו. עצם ההשתתפות בפעילות מהווה הסכמה מצדך לכך ש UP  יכולה לקיים פיקוח אודות השימוש הנעשה על ידי המשתתף במסגרת הפעילות.

·         המשתתף בפעילות מצהיר, מסכים ומאשר כי ידוע לו כי תקנון זה משלב מרכיבים של שעשוע והנאה שהוענקו לו עם השתתפותו בפעילות, וכי יתכן כי על אף מאמצי UP  עשויים להתרחש שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות.

·         בכל שלב משלבי הפעילות UP תהא רשאית לשנות את מבנה הפעילות, שלביה, תוכנה, מתכונתה, נהליה, ותקופתה על פי שיקול דעתה המוחלט, במקרים אשר יצדיקו שינוי כאמור. על שינוי תנאי הפעילות כאמור בסעיף זה תינתן הודעה במסגרת אתר UP ו/או בכל דרך אחרת אשר תמצא UP לנכון.

·         בכל מקום שכתוב בתקנון זה כי שיקול הדעת הינו של UP , לא תהא כל טענה או דרישה מכל סוג שהוא כלפי UP או מי מטעמה בגין השיקולים שהפעילה, ושיקול הדעת יהא בלעדי שלה, ולא תחול עליה כל חובת נימוק. קביעת UP לכל עניין הקשור לפעילות תהא סופית ומכרעת.

·          UP שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לשנות חלקים מהפעילות ו/או מהתקנון, על פי שיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין,  UP תהא רשאית שלא  למסור כל פרס שהוא לידי מי שהגיע אליו, תוך ביצוע עבירה או במעשה שאינו כדין.

·         מידה שיידרשו אישורים מצדדים שלישיים ו/או הרשויות הרלבנטיות להשתתפות בפעילות ו/או בשלב כלשהו מהפעילות ו/או למימוש הזכייה על ידי הזוכה/ים בפעילות, אישורים אלה ייחשבו כתנאים נוספים להשתתפות בפעילות ו/או למימוש הזכייה.

·         ארעה תקלה, מכל סוג שהוא, לרבות אך לא רק, ברשת התקשורת, ו/או ברשת המחשבים ו/או ברשת החשמל ו/או עקב כח עליון, שיש בה כדי להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על התנהלותו התקינה של הפעילות בכל אופן שהוא, ו/או כדי למנוע מכל אדם מלהשתתף בפעילות, לא תהא למשתתפים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי UP ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, אבדן, הפסד או הוצאה שיגרמו לו.

·         למען הסר ספק, לאף גולש ו/או משתתף כלשהו בפעילות לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט UP עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו להם עקב פעולות כאמור.

·         ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף.  UP ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות ולא תידרש לשאת ולא תשפה ולא תידרש לשפות משתתף כלשהו בגין כל הוצאה מכל מין וסוג ו/או הפסד ו/או נזק ישיר ו/או עקיף לרבות נזק תוצאתי שנגרם לו בקשר ישיר או עקיף להשתתפותו בפעילות.

·         מובהר כי UP לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או פגם ו/או תקלה ו/או קלקול שעלולים להיגרם כתוצאה ממימוש הפרס ו/או כתוצאה מההשתתפות בפעילות אחריות כאמור תחול אך ורק על מתן הפרס במקרה שהגיע לידי UP מידע לפיו זכייה בפרס נעשתה תוך מעשה עבירה, מרמה או שלא כדין או תוך הפרת תנאי כלשהו מתנאי תקנון זה, תהא UP רשאית שלא למסור את הפרס למשתתף כאמור ו/או לדרוש את הפרס חזרה מידי מי שזכה בו בנסיבות כאמור.

·         המשתתפים בפעילות זו מתחייבים לפעול בהתאם לכל דין ואינם רשאים לבצע כל פעולה המנוגדת לחוק  ו/או תקנה. אין המשתתף רשאי להעמיד עצמו או אחרים בסכנה בקשר עם הפעילות ואין בפעילות זו להוות שידול מצידה של החברה לפעול בצורה שאינה הולמת מסוכנת ו/או מנוגדת לכל דין

·         לבירורים ושאלות ניתן לפנות לעמוד החברה באתר.

 

8.       UP מאחלת הצלחה למשתתפים בפעילות!

[tobutton text="%22%u05D4%u05E8%u05E9%u05DE%u05D5%20%u05E2%u05DB%u05E9%u05D9%u05D5%21%22" link="%22http%3A//upchallenge.timeout.co.il/%3Futm_source%3Dtimeout_website%26utm_medium%3Dbanner%26utm_content%3Dtimeout%26utm_campaign%3Dupchallenge%22" theme="blue1" target="_blank" track="true" ]