מחבקים ומגרשים: תל אביב נגד גירוש ילדי הזרים

החופש הגדול של ילדי העובדים הזרים החל בתחושת פחד לאור מבצע הגירוש הגדול שהחל בשבוע שעבר. עיריית תל אביב מגנה

מבקשי מקלט. תמונה: Getty Image
מבקשי מקלט. תמונה: Getty Image
15 ביולי 2009

המבצע לגירוש פליטים ומהגרי עבודה לא חוקיים שנפתח בשבוע שעבר מתסיס את תל אביב. לאחר שמאות בני אדם הפגינו בשבת נגד הגירוש ויצאו לפועל בסדרת פעולות מחאה הגיע הנושא לסדר היום של ישיבת מועצת העיר. תחילה דרשה סיעת עיר לכולנו כי המועצה תוציא הודעת גינוי חריפה נגד המבצע, אולם כפי שהסביר ראש העירייה רון חולדאי בישיבה, "העירייה לא יכולה לקבל החלטה שסותרת את מדיניות הממשלה". בסופו של דבר, לאחר דין ודברים בין חברי המועצה, התקבלו בישיבה שתי החלטות: קריאה של המועצה לרשויות המדינה לכבד את זכויותיהם של ילדי הפליטים על פי כללי האמנה הבינלאומית לזכויות הילד; והעברת הנושא לדיון גם בוועדה לזכויות אדם בעירייה.

בעיר לכולנו, מי שיזמו את הדיון בנושא בישיבת המועצה, הביעו שביעות רצון מההחלטות. "המציאות היא שאין באמת כלים עירוניים מהותיים למנוע את הגירוש אבל כן יש חשיבות לאמירה הברורה של המועצה מול המוסדות של המדינה", אמרה חברת הסיעה יעל בן יפת. "העירייה לקחה אחריות על תנאי הרווחה של הפליטים ועכשיו אנו פונים למדינה ומבקשים ממנה שתנהג כלפיהם גם כן באחריות".

יעל דיין, חברת המועצה ומי שעומדת בראש הוועדה לזכויות אדם בעירייה, אומרת כי העירייה תפעל לעצור כל מעשה לא הוגן ולא הומניטרי. "המטרה שלנו היא שהגירוש לא יחול על הילדים", אומרת דיין. "ילדי פליטים רבים נקלטו במערכת החינוך בעיר ואנחנו דורשים הסתכלות שונה על העניין מצד מחלקת ההגירה". לדבריה, כבר בשבוע הבא היא מתכוונת לכנס ישיבה שבה ישתתפו נציגים של משרד הפנים, מחלקת ההגירה, גורמים עירוניים ואנשי חינוך ושבה יוחלט כיצד ניתן יהיה לשנות את אופן הטיפול בילדי הפליטים.