ויקי–פנסיה: מילון המושגים השלם לפנסיה

על מה הם לעזאזל מדברים כשהם מדברים על פנסיה? מילון המושגים הזה יהיה שימושי לפעם הבאה שתעמדו מול סוכני הפנסיה שלכם ותהנהנו מולם במבוכה. לגזור ולשמור

ויקי-פנסיה, המילון המלא. אילוסטרציה: שאטרסטוק
ויקי-פנסיה, המילון המלא. אילוסטרציה: שאטרסטוק
23 במאי 2018

תוכן שיווקי | מגדל

אובדן כושר עבודה

מצב שבו עקב מחלה או תאונה המבוטח אינו יכול להמשיך לעבוד והכנסתו החודשים נפגעת. במצב זה תפצה חברת הביטוח את המבוטח לפי סכום הביטוח שרכש ועד ל־75% מהכנסתו הממוצעת בשנה האחרונה.

ביטוח הדדי

עיקרון זה חל על ביטוח בקרן פנסיה בלבד, שלפיו כל אחד מהמבוטחים בקרן הפנסיה ערב לשאר המבוטחים. כל עודף או גירעון ביטוחיים שנוצרים בקרן מתחלקים בין כלל המבוטחים באמצעות הגדלה או הקטנה של יתרתם הצבורה.

דמי ניהול

העמלות הנגבות מהמבוטח בידי החברה המנהלת של קרן הפנסיה בגין ניהולה ושירותים שונים שהיא מעניקה לו. דמי הניהול נגבים הן מדמי הגמול והן מצבירת נכסים בגינו של כל עובד.

תשואת הקרן

תשואה היא הרווח שמתקבל בקרן הפנסיה כתוצאה מהשקעת הכספים בקרן מכלל החברים בה. התשואה היא חודשית, מוצגת באחוזים ונצברת מדי חודש לזכות המבוטחים בקרן.

ביטוח מנהלים

מדובר בביטוח המכסה מקרים של מוות ואובדן כושר עבודה וכולל גם מרכיב חיסכון. הפוליסה יכולה להיות חלופה של תוכנית פנסיה או להשלים אותה.

מודל השקעות מנוהל תלוי גיל

הפנסיה מנוהלת לפי גיל המבוטח במסלולים שיקטינו את רמת הסיכון בניהול ההשקעות. המודל מעביר את כספי החוסך באופן אוטומטי ממסלול למסלול בהתאם לגיל – מסלול עד גיל 50, מסלול מגיל 50 עד 60, ומסלול מגיל 60 ואילך.

פדיון

סכום חד פעמי שהמבוטח או שאריו רשאים לקבל בעת ביטול התוכנית או במקרים של אי זכאות לפנסיה חודשית. קיימת אפשרות לבצע פדיון חלקי עבור חלק מהסכום הצבור בקרן.

פרמיית ביטוח

זהו החלק של הכספים המשמש לרכישת כיסוי ביטוחי למקרה של פטירה או נכות.

היוון

חישוב ערך נוכחי של סכום שיתקבל בעתיד. מדובר בעצם בהפיכת תזרים מזומנים שיתקבל בעתיד בתשלומים או בדרך אחרת לסכום חד פעמי.

דמי גמולים

אלו הם התשלומים של המעסיק והעובד לקרן הפנסיה כנגזרת של שכר העובד.

שארים

בני משפחתו או יורשיו של חבר בקרן פנסיה שהלך לעולמו. השארים זכאים לקבל את כספי הפנסיה שהצטברו לזכות החבר אם הפריש לביטוח שארים.

אכשרה

זוהי בעצם תקופת המתנה, פרק זמן העובר מהצטרפות החבר לקרן במשך חמש השנים הראשונות. תקופה זו נדרשת על פי חוק. אם במהלך התקופה נגרמו לחבר בפנסיה אירועים כלשהם (נכות, מום, תאונה וכו') שעליהם לא דווח ושמקורם בתקופה שלפני ההצטרפות לקרן – לא יינתן על ידי הקרן כיסוי.

עמית

חבר בקרן פנסיה או עמית הוא כל מי שהצטרף לקרן הפנסיה וטרם יצא לפנסיה. נהוג להבחין בין עמית פעיל שעבורו מופרשים כספים לקרן הפנסיה בצורה שוטפת ועמית לא פעיל, שהעברת הכספים עבורו הופסקה.