ניתוח מגדרי של תקציב העירייה חושף: נשים משתמשות פחות בתל-אופן אבל קוראות יותר ספרים

השנה, לראשונה, הופיע בספר התקציב של עיריית תל אביב חלק המוקדש לניתוח מגדרי. רון חולדאי "אנו מקווים שהדבר יאפשר הבנה טובה יותר של חלוקת המשאבים"

מאיה לקר על מובייק ונועם כהן על תל-אופן (צילום: דין אהרוני רולנד)
מאיה לקר על מובייק ונועם כהן על תל-אופן (צילום: דין אהרוני רולנד)
19 במרץ 2019

 

תושבות תל-אביב נהנות פחות מתל-אופן, כאשר אחוז המנויות עומד על 26% לעומת 74% מנויים, כך גם באוטותל, שם רק 33% נשים מנויות לעומת 67% גברים. הנתון הזה לצד נתונים נוספים מופיעים בספר התקציב של העירייה לשנת 2019, שכולל זאת השנה הראשונה חלקים המוקדשים לניתוח מגדרי של התקציבים והתוכניות לצד הצעות לשיפור וחלוקה נכונה יותר בהיבט המגדרי. פיילוט הניתוח התמקד בתחומי הספורט והספריות, וכן במספר פרוייקטים עירוניים כגון דיגיתל, תל-אופן ואוטותל.

בפרויקטים אחרים בתקצוב העירייה, אחוז השימוש של נשים בשירות גבוה יותר. כמו בפעילות חינם של דיגיתל, שם נרשמה השתתפות של 69% נשים לעומת 31% גברים, ובספריות העירוניות, שם 61% קוראות פעילות לעומת 29% קוראים. בתחום הספורט, שיעור ההשתתפות של נשים בספורט הישגי עמד על 21% בלבד. לעומת זאת, במערך המלגות לספורטאים תלמידי מערכת החינוך כ-57% מכלל המקבלים היו תלמידות, אבל רק 24% מכלל מקבלי המלגות לספורטאי/ות איכות היו ספורטאיות. במרתון תל-אביב כ-35% היו נשים, במרוץ הלילה 33%, ובסובב תל-אביב 40%. במרוץ הנשים השתתפו כ-8,000 נשים. ראוי להדגיש שהפיילוט נועד לשפר את השירותים והפרויקטים, להתאים ולתקצב אותם באופן שיאפשר לנשים להנות באופן שווה מכלל השירותים הציבוריים.

"זאת התחלה של עבודה", מתייחסת ברברה סבירסקי, מנכ"לית מרכז אדוה, לעובדה שהמילים תקצוב מגדרי הופיעו לראשונה בספר התקציב. "היא כוללת כמה צעדים ואכן התחילו לפעול בכמה מקומות, זה בחיתולים עוד אמנם, אבל ככה מתחילים. הטמעת חשיבה מגדרית הינה אסטרטגיה לצמצום הפערים בין נשים לגברים הבוחנת את התאמת המשאבים לצורכיהן של נשים וילדות לצד גברים וילדים, ומתוך כך להתאים את התקציבים באופן ראוי יותר תוך שקיפות וחלוקה נכונה. דוגמה לכך יכולה להיות המדרכות הצרות באזורים מסויימים בעיר, שיכולים להיות בלתי אפשריים למעבר של נשים עם עגלות". באוקטובר 2014 החלה הממשלה לדרוש מכל משרדי הממשלה לבחון את התקציב מנקודת ראות מגדרית. זה כולל בין היתר את מידת השוויון של השכר בין גברים לנשים, נשים בתפקידי מפתח, התאמת השירותים, המענקים ותקציבי הרכש – זאת כדי לבחון האם קיימים עיוותים מבחינת חלוקת המשאבים הציבוריים כלפי נשים.

קוראות יותר, אבל. צילום: אור עדני
קוראות יותר, אבל. צילום: אור עדני

 

ראוי לציין שבמועצת העיר תל-אביב, כשליש מהמועצה הן נשים, בנוסף לכך שארבע נשים (ציפי ברנד, מיטל להבי, אופירה יוחנן וולק וחן אריאלי) בתפקידי סגן. מספר שיא ורוב נשי של סגניות. גם יישום הפיילוט הוא בגדר פעולה חלוצית ביחס לשאר המועצות המקומיות בישראל. אז האם בתל-אביב המצב טוב יחסית לערים אחרות בישראל?  סבירסקי בהחלט סבורה שכן, אך כמובן שיש לבחון את חלוקת התקפידים בהיבט הרחב יותר וביחס לעמדות מפתח וניהול אחרות בשאר משרדי המועצה ולא רק במועצה, "המצב הוא טוב, אבל כמובן שהשאיפה תהיה חמישים-חמישים בחלוקה", מסכמת סבירסקי.

רון חולדאי, ראש עיריית תל-אביב, אמר בעת אישור התקציב: "ביצענו בתקציב שמונח לפניכם פיילוט של ניתוח התקציב מנקודת מבט מגדרית. אנו מקווים שהדבר יאפשר הבנה טובה יותר של חלוקת המשאבים, של דפוסי ההעסקה וזיהוי הטיות בתקציב. הניתוח נעשה בשיתוף המרכז למחקר כלכלי-חברתי והיחידות העירוניות, ביוזמת היועצת לקידום מעמד האישה. בשלב זה, הניתוח התמקד בתחומי הספורט והספריות, וכן במספר פרוייקטים עירוניים כגון דיגיתל, תל-אופן ואוטותל. מדי שנה בשנה נרחיב את הנושאים הנבחנים באופן מגדרי בתקציב העירייה, עד שנגיע לניתוח כולל ומקיף שיוכל לשמש אותנו להסקת המסקנות הנדרשות ולפעולה בהתאם לממצאים".

מציפי ברנד, סגנית ראש העירייה (סיעת רוב העיר נמסר): "אני מברכת על התהליך שנעשה בשנים האחרונות בעירייה ע"י היחידה לקידום מעמד האישה והשיוויון המגדרי היות והוא מאפשר לקדם יתר הוגנות בשרותים שמעניקה העירייה לתושבים שלה. הפילוח לפי מגדר בוחן את מידת האפקטיביות של השרותים לכלל התושבים ולא רק לחלק. למשל התברר שבשרות התל אופן פחות נשים משתמשות באופן משמעותי מאשר גברים ויש צורך לבחון את הסיבות לכך : האם האופניים שנבחרו הותאמו לכלל התושבים? האם תחנות האיסוף חשוכות מדיי? במקביל אפשר לראות מגמה של עלייה במספר הנשים שמועסקות במשרות בכירות בעיר. יש להרחיב את הפילוח המגדרי שנעשה ברמת השרותים העירונית על מנת להשיג הוגנות חלוקתית אני מאמינה כי העדפה מתקנת לאוכלוסיות מוחלשות צריכה להיות יעד משמעותי בקדנציה הזו".

ממיטל להבי (מרצ), סגנית ראש העירייה ומחזיקת תיק התחבורה נמסר: "תקציב בראיה מגדרית יאפשר לנו לקבל החלטות ולהקצות תקציבים כמו גם לחזק את העשייה ולעבות פרוייקטים שיבטיחו יותר הוגנות ושיוויוניות לכלל המגזרים ולנשים בפרט. כל ניתוח מאפשר לנו להשתפר ובכלל זה ניתוח פערי הביקוש לתל אופן ואוטותל בין גברים ונשים מצביע על הצורך בהתאמה של השירות לקהל הנשים. אולי בהיבט של סוג הכלים, מיקום התחנות ואף התמחור. למשל תוספת בוסטרים (כסאות לילדים) באוטותל נותן מענה לצרכי משפחות ומעודד שימוש על ידי נשים והורים. וכיוב. אבל בסופו של יום לא תמיד ניתן יהיה לשנות לגמרי את דפוסי ההתנהגות ואכן זה בולט שנשים מתניידות פחות ומאידך שגברים קוראים הרבה פחות ספרים. המחקרים הללו ילמדו אותנו אלו דגשים נדרשים לקידום הוגנות ושיוויון".